Styrelse Agora Malmö

Ordförande Frank Kelber, Judiska församlingen
Ann Aldén, Svenska kyrkan
Imam Ayoub Chibli

 

Ungdomsledare Agora Unga: Sara Löfgren

 

www.facebook.se/agoramalmo.se
agoramalmo@gmail.com

Kontaktpersoner

Frank Kelber 0733 – 665 104
Ann Aldén 040-27 92 21
Ayoub Chibli agoramalmo@gmail.com
Sara Löfgren sara.k.lofgren@svenskakyrkan.se