Agora Malmö

Den ideella föreningen Agora Malmö jobbar för ett tryggt och öppet Malmö. Föreningen är en unik sammanslutning av representanter från judisk, kristen och muslimsk trosstradition och grundades 2011. Agora Malmö som förening är dock både politiskt och religiöst obunden. Föreningen och dess verksamhet vänder sig till alla grupper i samhället oavsett religion eller bakgrund. Föreningens mål är att aktivt jobba för ett mer tolerant Malmö och visa hur på kultur och dialog kan förena grupper och människor.

Agora Malmö hade bl.a. under Malmöfestivalen 2012 ett tält med plats för intervjuer, diskussioner och kultur. På Agora Malmös scen kunde publiken möta Göran Rosenberg, Özz Nujen, Parvin Ardalan, KG Hammar m.fl.

I Agora Unga möts ungdomar över religionsgränserna, har kul och pratar om viktiga saker. Under hösten 2013 ska ungdomsgruppen åka på en gemensam resa för lära sig mer om hur man aktivt arbeta mot diskriminering.

Följ våra aktiviteter på facebook! www.facebook.se/agoramalmo

Vill du bli medlem? Stöd oss genom att bli medlem. Kostnad 50 kr. Maila på agoramalmo@gmail.com för mer information.